لاچین سیر

كندن آدامس از مو

روش اول: یك تكه یخ را چند بار روی آدامس بكشید تا سفت شود سپس آدامس را از مو جدا كنید. روش دوم: كمی كرم مرطوب كننده به همان قسمت مو بكشید ، سپس با یك دستمال خشك، مو را چند بار پائین بكشید آدامس از آن جدا خواهد شد.

سیمرغ

 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد