لاچین سیر

املاک ویترین

نكاتی در مورد اتو و اتو کشی


اتوها ی بخار اگر از آب معمولی وحتی آب جوشیده بریزید موجب میشود منافذ آن گرفته شود وباز كردن آنها مشكل است پس باید در آنها آب مقطر بریزید واگر اگر آب مقطر ندارید از آب باران استفاده كنید و نیز میتوانید از برفكهای یخچال و فریزر استفاده كنید وآنها را آب كنید و در یطریهایی جمع آوری كنید ودر اتو بریزید.
 
توجه داشته باشید اگرآب درون اتو می ریزید پریز را از برق بكشید .برای جرم گیری اتو باید محلولی از آب مقطر وسركه درون اتو بخار بریزید وبگذارید تا اتو گرم شود وبعد از مدتی آن را بیرون بریزید وآب مقطر (آب خالص )درون بریزید تا كامل تمیز شود وبعد از ریختن آب دوم روی یك تكه پارچه اتو كنید تا بخارها با فشار خارج شوند این كار را چندین بار ادامه بدهید تا دیگر جرمی باقی نماند .
نكته اول : اگر احساس كردید اتو به پارچه شما می خواهد بچسبد برای جلوگیری از چسبیدن اتو از این روش استفاده كنید ؛ اتو را روشن بگذارید پس از اینكه داغ شد مقداری صابون خشك را به كف آن بمالید وبعد آن را برروی سطح یك روزنامه یا مجله كافی به آرامی حركت دهید .
نكته دوم: اتفاق می افتد كه پس از اتو كشیدن بر روی شلوار یا اشیاء اتو شده برق می افتد برای جلوگیری از این كار قبل از اتو كشیدن مقداری آب به همراه سركه به محلی كه می خواهید اتو بكشید بپاشید و هیچگاه اتو را مستقیمأ روی لباس نگذارید بلكه از روی یك پارچه كتانی اتو كنید.
نكته سوم : اگر می خواهید خط اتوی شما با دوام باشد در محل خط اتو از زیر ، كركها وپرزها را كاملأ بردارید ودر محل خط اتو در زیرو داخل لباس مقداری صابون خشك بكشید ودر محل خط اتو در روی لباس یك پارچه مرطوب بگذارید وبا اتوی داغ محل را اتو كنید .
 
loading...
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي