لاچین سیر

آرایشی

املاک ویترین

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

برای جلوگیری از فساد میوه‌ها چه باید کرد؟

برای جلوگیری از فساد میوه‌ها چه باید کرد؟
لابد برای شما هم پیش آمده که وقتی میوه ها را در قسمت جا میوه ای پایین یخچال قرار می دهید بعد از چند روز کم کم شروع به کپک زدن کرده وخراب می شوند .علت آن هم آبی است که بتدریج در جا میوه ای جمع می شود ونیز رطوبت دائمی یخچال .
 
چنانچه یک قطعه اسفنج –چه طبیعی وچه مصنوعی –را در جامیوه ای قرار دهید رطوبت وآبها را جذب کرده ومانع کپک زدگی می‌شود .

سیمرغ

 
 

فروش خودرو

loading...
ورزشي