لاچین سیر
فوتبال ورزشی

هر گاه از جوجه گردان فر استفاده می كنید

هر گاه از جوجه گردان فر استفاده می كنید:

روی سینی زیرین یك ورق فویل ( كاغذ آلومینیوم ) بگذارید و بعد از استفاده بردارید تا فر كثیف نشود.

 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
Xبستن تبليغ
ورزشي