لاچین سیر

املاک ویترین

توصیه های ایمنی مهم در منزل!

توصیه های ایمنی مهم در منزل!
آتش سوزی یكی از حوادث خطرناكی است كه خسارت های سنگین جانی و مالی به دنبال دارد اما بررسی ها نشان داده است 75 تا 80 درصد آتش سوزی ها قابل پیشگیری اند. استفاده از این نكات ایمنی برای پیشگیری از آتش سوزی در خانه مفید است.

 

 

9 توصیه كلی

1. در ساعات اوج مصرف از وسایل برقی استفاده نكنید.

2. هنگامی كه از وسایل برقی استفاده نمی كنید دو شاخه آن را از برق بكشید.

3.بیش از استفاده از وسایل برقی، از فرسوده نبودن و سالم بودن سیم ها اطمینان حاصل كنید.

4. فندك و كبریت را از دسترس كودكان دور نگه دارید.

5. مطمئن شوید كه هر سال تجهیزات شوفاژ خانه مركزی و دستگا های تهویه به وسیله كارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

6. در خانه سیستم هشدار دهنده آتش مانند شناگر دود نصب كنید و به طور مرتب از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

7. اطمینانن حاصل كنید كه پنجره ها و پله های اضطراری سالم هستند و در صورت لزوم می‌توانید به راحتی از آنها استفاده كنید.

8. همیشه راههای خروجی را تمیز و خالی نگه دارید.

9. نقشه ای از راه های فرار اضطراری تهیه كنید و در راهروی مركزی قرار دهید.

 

ورودی خانه و 1 توصیه

همیشه كلیدها را جایی در دسترس قرار دهید.

 

 اتاق نشیمن و 5 توصیه

1. اطراف آتش باز( مثلا اطراف آتش داخل شومینه ) تور سیمی یا حفاظ قرار دهید.

2. هر سال دود كش ها و راه شومینه را پاك و تمیز كنید.

3. از نصب كردن یا انداختن رومیزی یا سفره در نزدیكی شومینه خودداری كنید.

4. دستگاه های برقی مانند تلویزیون، ویدئو، ضبط و كامپیوتر را در مكان هایی قرار دهید كه هوا جریان داشته باشد و سبب داغ شدن بیش از حد آنها نشود.

5. وقتی كسی در اتاق نیست، آتش را روشن نكنید.

 

 آشپزخانه و 6 توصیه

1. وقتی گاز روشن است آن را به حال خود رها نكنید.

2. در نزدیكی در خروی آشپزخانه یك كپسول ضد حریق نصب كنید.

3. دستمال یا حوله ای برای خاموش كردن اضطراری آتش در نزدیكی در خروجی آشپزخانه نصب كنید.

4. هنگام آشپزی لباس هایی با آستین های بلند و گشاد نپوشید.

5. هرگز در كنار یا روی سطوح داغ از اسپری یا مواد اشتعال زا استفاده نكنید.

6. همیشه یك چراغ قوه درخانه آماده داشته باشید.

 

اتاق خواب و 1 توصیه

پیش از قرار دادن پتوهای برقی روی تخت یا وسایل گرما ساز در اتاق خواب آنها را از نظر ایمنی مورد برسی قرار دهید.

 

 لباسشویی و 2 توصیه

1. پس از هر بار لباس شستن محفظه داخلی لباس شویی را خشك كنید.

2. مراقب مواد شوینده شیمیایی و اشتعاال زا باشید و آنها را در محلی امن بگذارید.

 

پاركینگ و 1 توصیه

در صورتی كه در پاركینگ مایعات اشتعال زا مانند بنزین دارید، در نگهداری آنها نكات ایمنی را رعایت كنید.

 

بیرون از خانه و 2 توصیه

1. اطراف خانه را از مواد اشتعال زا خالی كنید و آنها را در اطراف خانه انبار كنید.
2. به طور مرتب فاضلاب خانه و جوی ها را پاكیزه نگه دارید.

 
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي