لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

بازی آنلاین

فروش خودرو

املاک ویترین

کره

مجموعه : تغذیه مناسب
کره
تاریخچه كره
قرنها است انسان كشف كرده است ، با زدن سرشیر ماده اى محكم و خوشمزه به دست مى آید كه وقتى نزدیك آتش شود زود آب مى شود و عطرى به غذا مى دهد. این ماده كره است . تكنولوژى جدید براى ساختن ، ماشینهاى مخصوصى اختراع كرده است كه به طور خود كار كره ساخته شده و قالب مى شود و در كاغذهاى مخصوص حفظ مى گردد.
با اكتشافات جدید ارتباطى ، صنعت لبنیات سازى هم ترقى كرده ، و اكنون كره اى كه در استرالیا ساخته مى شود به انگلستان آمده و مصرف مى شود. در كشور ما ایران هم در حال حاضر مصرف كره همگانى شده و تقریبا همه صبحانه خود را با نان و كره و مربا مى خورند.

ارزش غذایى كره
كره غذایى ممتاز است كه ارزش كالرى آن قابل توجه است . صدگرم كره 750 كالرى حرارت تولید مى كند. كره خام شاه روغن مواد چربى حیوانى است .

در بعضى از كشورها در قانون مواد غذایى آنها براى كره مشخصاتى تعیین كرده اند از جمله در فرانسه چیزى باید به نام كره نامیده شود كه از زدن خامه تازه یا از شیر به دست آید و 82 درصد آن مواد چربى خالص باشد (كه گلبولهاى چرب كرم شیر است ) و در 18 درصد بقیه آن نباید بیش از شانزده درصد آب باشد. كره تازه به فراوانى دو ویتامین اصلى دارد كه یكى ویتامین «» و دیگرى ویتامین «د» است . ویتامین «» رل بزرگى را در رشد بدن بازى مى كند و ویتامین «د» نقش مهمى در مبارزه با نرمى استخوان «راشیتیسم » به عهده دارد.
مقدار ویتامینهاى كره بستگى به طرز تغذیه دامها دارد، به عنوان مثال شیر ماده گاوهایى كه با یونجه سبز و مخصوصا شبدر تغذیه شده اند دو برابر بیش از ماده گاوهاى دیگر است ، درصد گرم شیر این گاوها تا 5 هزار واحد ویتامین وجود دارد، حال آنكه شیر حیواناتى كه با علف خشك یا نواله تغذیه شده اند نصف این مقدار ویتامین دارد. به همین جهت است كره اى كه در تابستان به دست مى آید بیش از كره زمستان ویتامین دارد.
بعضى از كارخانه هاى كره سازى كره شیر تابستان را در بیست و پنج درجه برودت براى ایام زمستان نگه مى دارند تا كره اى كه در زمستان تهیه مى كنند داراى حداكثر ویتامین باشد.

مصرف كره خام به چه كسانى تجویز مى شود؟

هر كس از سلامت عادى برخوردار باشد باید هر روز حداقل بیست گرم كره خام مصرف كند حتى كسانى كه نارسایى كبد دارند و یا از حیث روده ها علیل هستند باید كره خام بخورند. كره را وقتى بپزند و به صورت روغن در آورند چون ویتامینهاى آن در اثر حرارت مى سوزد و از بین مى رود هضم آن ثقیل مى شود.

كره براى این اشخاص توصیه نمى شود و نباید مصرف نمایند

1- كسانى كه چاق هستند و رژیمهاى خیلى سخت لاغرى را گرفته اند.
2- كسانى كه میزان چربى خون آنها (كولسترول ) بالا است زیرا كره اسیدهاى چربى اشباع شده را كه مولد كولسترول هستند به وجود مى آورد.

مصرف كره براى این اشخاص لازم است ؟

1- بچه ها كه باید رشد بكنند. 2- مادران آینده . 3– كسانى كه كارهاى بدنى مى كنند.3- كسانى كه در نواحى سردسیر زندگى مى كنند.
كره وقتى داغ مى شود ثقیل الهضم مى شود زیرا مواد چربى كره تبدیل به آكرولئین مى شود.

كره را چگونه باید حفظ كرد؟

كره را باید دور از نور و روشنایى نگهدارى كرد زیرا نور و روشنایى آن را خراب مى كند. پس باید آن را بسته بندى كرد و در كاغذهاى سولفوریزه یا آلومینیومى حفظ كرد. ظروف مسى یا آهنى براى كره خطرناك است و نباید كره را در ظروف مسى یا آهنى ریخت .
كره در مقابل هوا تند مى شود و علت تندى كره اسیدبوتیریك است كه در آن پیدا مى شود و این اسید سم است . حیوانات آزمایشگاهى را با كره اى كه در مقابل هوا گذاشته اند و تند شده است تغذیه كرده اند و دیده اند خیلى زود دچار كمبود ویتامین «ب » شده اند. به همین علت است كه توصیه مى شود به بچه ها كره تند ندهند. كره را در یخچال از درجه صفر تا 10 مى توان حفظ كرد. كره را آب مى كنند و از آن روغن خوراكى تهیه مى كنند كه مدتى طولانى بماند ولى چون روى آتش جوشیده است بسیارى از مواد زنده و حیاتى خود را از دست داده است .
 
منبع : خوردنی های شفابخش
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي