لاچین سیر
بچه های آسمان

برای جلوگیری از زیاد شدن پشه ها

برای جلوگیری از زیاد شدن پشه فقط باید مدام دستشویی را شسته و از پشه کشها استفاده کنید. اگر این کار را به طور تکرار انجام دهید کم کم قسمت دستشویی شما کاملاً از وجود پشه و مگس پاک می شود
 
فروش بلیط هواپیما