لاچین سیر
بچه های آسمان
فوتبال ورزشی

گوهری گرانقدر

مجموعه : فرهنگ و هنر
گوهری گرانقدر
گوهر گرانقدر

خدایا ! با دوست چقدر حضورت برایم ملموس تر شده
آرزو دارم تمام شب و روز با او نجوا كنم
 همون تنهاترین تنهای دنیا
الهی برایش بمیرم
 چه شب ها كه واسه تنهایی هایش گریستم
خدایا !  پاداشی نصیبم كردی كه دوست صدایش می زنم
  مهربانم
 تو هدیه ی خدایی
 تو از خدا رسیدی
 خداجون دوستت دارم
 و به هدیه ات عشق می ورزم
 عشقی كه بیش از خودم عاشقه
وباحضورش هر چه زیبای ست جان می گیرد
و هر جانی با عشق با شتاب به سوی اصل خویش در پرواز است

بزرگیت را شكر خداجون !!!
 
بازی فوتبال
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ