لاچین سیر
بچه های آسمان

گوهری گرانقدر

مجموعه : فرهنگ و هنر
گوهری گرانقدر
گوهر گرانقدر

خدایا ! با دوست چقدر حضورت برایم ملموس تر شده

آرزو دارم تمام شب و روز با او نجوا كنم

 همون تنهاترین تنهای دنیا

الهی برایش بمیرم

 چه شب ها كه واسه تنهایی هایش گریستم

خدایا !  پاداشی نصیبم كردی كه دوست صدایش می زنم

  مهربانم

 تو هدیه ی خدایی

 تو از خدا رسیدی

 خداجون دوستت دارم

 و به هدیه ات عشق می ورزم

 عشقی كه بیش از خودم عاشقه
وباحضورش هر چه زیبای ست جان می گیرد
و هر جانی با عشق با شتاب به سوی اصل خویش در پرواز است


بزرگیت را شكر خداجون !!!
 
فروش بلیط هواپیما
دنیای مارک