لاچین سیر
بچه های آسمان

مهمان حبیب خداست …

مجموعه : فرهنگ و هنر
مهمان حبیب خداست …
مهمان حبیب خداست …


شب است و
یاد دوست همدل و همراه   باب مهمانی باز است.  حبیبان  خدا آمده اند و  درود است وسلام.قلم در دست من استو می نویسم.می دانم که تا پیش از بازگشتشان

باران رحمتی از جانب خدا

 بر اهل منزل نازل خواهد شد !

 
فروش بلیط هواپیما
دنیای مارک
Xبستن تبليغ