لاچین سیر
بچه های آسمان

هر که سرشتش …

مجموعه : احادیث
هر که سرشتش …
هرکه سرشتش پارسایی، طبیعتش گذشت

و صفتش بردباری است دوستانش فراوان خواهند شد .امام حسن عسکری (ع)
 
فروش بلیط هواپیما