لاچین سیر
بچه های آسمان

اعتماد ( امام جواد (ع) )

مجموعه : احادیث
اعتماد ( امام جواد (ع)  )
هر که پیش از تجربه و آزمایش (به کسی یا چیزی) اعتماد کند

خویشتن را در معرض نابودی قرار می دهد.

امام جواد (ع)
فروش بلیط هواپیما
دنیای مارک