لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

تنبلی و بی حوصلگی ( امام محمد باقر (ع) )

مجموعه : احادیث
تنبلی و بی حوصلگی ( امام محمد باقر (ع) )
از تنبلی و تنگ حوصله گی دوری کن  ،

چرا که این دو حالت سرآغاز هر بدی است .

اشخاص تنبل از پرداخت حقوق دیگران باز می مانند

و اشخاص تنگ حوصله در برابر حق شکیبا نیستند .

امام محمد باقر (ع) 
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي