لاچین سیر

آبله مرغان

مجموعه : پزشکی و سلامت

آبله مُرغان از بیماری های خفیف و بسیار واگیردار است. این بیماری که در کودکان شایع تر است توسط ویروس هرپس زوستر ایجاد می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد