لاچین سیر

اس ام اس روز 24

حتی میان این همه گورستان هم نشانی از مرگ پیدا نمیکنم ….این سنگ قبر ها هم دارند زندگیشان را میکنند….

—————————-

تنها كسانی كه مارا میرنجانند. عزیزانی هستند كه همیشه كوشیده ایم از ما نرنجند
———————-

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو می دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده
—————————
آنکه با خودش تنها است هنوز کامل نیست .

—————————————————-

صورت شما کتابی است که مردمان می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند .

 

——————————————————–

معایب دیگران معلمان خوبی هستند .

——————————————————–

 

شخس قوی و آبشار هر دو راه خود را باز می کنند .

——————————————————-

بزرگان زاده نمی شوند – ساخته می شوند .

 

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد