لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

اس ام اس روز 14

 

یک بار برای دیدن دریا قدم به ساحل گذاشتی…

 

اما امواج دریا هزاران بار برای بوسیدن قدمگاهت

 

تا روی ساحل پیش آمدند.

 

دلم برات تنگ میشه اما هزاران بار بر قدمگاهت بوسه میزنم.

 

اولین کسی که عاشقش میشی دلتو میشکونه و میره .

 

دومین کسی رو که میای دوست داشته باشی

 

و از تجربه قبلی استفاده کنی دلتو بدتر میشکنه و میزاره میره .

 

بعدش دیگه هیچ چیز واست مهم نیست

 

و از این به بعد میشی اون آدمی که هیچ وقت نبودی .

 

دیگه دوست دارم واست رنگی نداره ..

 

و اگه یه آدم خوب باهات دوست بشه تو دلشو میشکونی

 

که انتقام خودتو ازش بگیری و اون میره با یکی دیگه ……

 

اینطوریه که دل همه آدما میشکنه

 

مامانه به بچش میگه که عزیزم و قتی خاله اومد

 

قشنگ میری جلو سلام میکنی میبوسیش

 

بچهه میزنه زیره گریه میگه نه مامان من خاله رو بوس نمیکنم!

 

مامانه میگه ا چرا عزیزم؟

 

بچهه میگه آخه دیروز که بابا میخواست بوسش کنه زد تو صورتش

 

به تو یک «سمبوسه» میدم که دو حرف اولش

 

مال دشمنانت باشه

 

و چهار حرف آخرش مال خودت باشه!

 

فرشته‌ها وجود دارند اما بعضی وقتها چون بال ندارند،

 

ما بهشون میگیم: دوست!

 

اگر می‌توانستم مجازاتت کنم از تو می‌خواستم

 

به اندازه‌ای که تو را دوست دارم مرا دوست داشته باشی.

 

بوسه تنها تصادفی است که پلیس راه ندارد.

 

دریای غم تنها دریایی است که ساحل ندارد.

 

قلب تنها چیزی است که شکستنش صدا ندارد.

 

عاشقی تنها دردی است که درمان ندارد

 


هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد.

 

من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد.

 

اون که عاشقانه خندید خنده های من دزدید

 

زیر چشمه مهربونی خواب یک توطئه میدید

 

هر وقت بعد 120 سال رفتی اون 2نیا

 

وقتی خواستی از پل صراط رد شی

 

و بهت گفتن یکی حلالت نکرده

 

اون منم که به این بهونه یه بار دیگه میخوام ببینمت

 


غضنفر شب می خواد بخوابه دعا می کنه حق به حق دار برسه

 

صبح که بیدار می شه می بینهه هیچ کدوم از بچه هاش نیست

 


ازکسی که دوستش داری ساده دست نکش

 

شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی

 

از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبورنکن

 

چون شاید هیچ وقت هیچ کس تورو مثل اون دوست نداشته باشه

 


 

به تو یک «سمبوسه» میدم که دو حرف اولش

 

مال دشمنانت باشه

 

و چهار حرف آخرش مال خودت باشه!

 

فرشته‌ها وجود دارند اما بعضی وقتها چون بال ندارند،

 

ما بهشون میگیم: دوست!

 

اگر می‌توانستم مجازاتت کنم از تو می‌خواستم

 

به اندازه‌ای که تو را دوست دارم مرا دوست داشته باشی.

 

بوسه تنها تصادفی است که پلیس راه ندارد.

 

دریای غم تنها دریایی است که ساحل ندارد.

 

قلب تنها چیزی است که شکستنش صدا ندارد.

 

عاشقی تنها دردی است که درمان ندارد

 


هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد.

 

من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد.

 

اون که عاشقانه خندید خنده های من دزدید

 

زیر چشمه مهربونی خواب یک توطئه میدید

 

هر وقت بعد 120 سال رفتی اون 2نیا

 

وقتی خواستی از پل صراط رد شی

 

و بهت گفتن یکی حلالت نکرده

 

اون منم که به این بهونه یه بار دیگه میخوام ببینمت

 


غضنفر شب می خواد بخوابه دعا می کنه حق به حق دار برسه

 

صبح که بیدار می شه می بینهه هیچ کدوم از بچه هاش نیست

 


ازکسی که دوستش داری ساده دست نکش

 

شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی

 

از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبورنکن

 

چون شاید هیچ وقت هیچ کس تورو مثل اون دوست نداشته باشه

 

 

 

به تو یک «سمبوسه» میدم که دو حرف اولش

 

مال دشمنانت باشه

 

و چهار حرف آخرش مال خودت باشه!

 

فرشته‌ها وجود دارند اما بعضی وقتها چون بال ندارند،

 

ما بهشون میگیم: دوست!

 

اگر می‌توانستم مجازاتت کنم از تو می‌خواستم

 

به اندازه‌ای که تو را دوست دارم مرا دوست داشته باشی.

 

بوسه تنها تصادفی است که پلیس راه ندارد.

 

دریای غم تنها دریایی است که ساحل ندارد.

 

قلب تنها چیزی است که شکستنش صدا ندارد.

 

عاشقی تنها دردی است که درمان ندارد

 


هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد.

 

من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد.

 

اون که عاشقانه خندید خنده های من دزدید

 

زیر چشمه مهربونی خواب یک توطئه میدید

 

هر وقت بعد 120 سال رفتی اون 2نیا

 

وقتی خواستی از پل صراط رد شی

 

و بهت گفتن یکی حلالت نکرده

 

اون منم که به این بهونه یه بار دیگه میخوام ببینمت

 


غضنفر شب می خواد بخوابه دعا می کنه حق به حق دار برسه

 

صبح که بیدار می شه می بینهه هیچ کدوم از بچه هاش نیست

 


ازکسی که دوستش داری ساده دست نکش

 

شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی

 

از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبورنکن

 

چون شاید هیچ وقت هیچ کس تورو مثل اون دوست نداشته باشه

 

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي