لاچین سیر

اس ام اس روز 37

گلی … گلی … گل رز … گل شب بو … گل یاس

……..

………..

بنفشه می کاریم کود می فروشیم

گلیه ! گل

*********

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد