لاچین سیر
بچه های آسمان
فوتبال ورزشی

اس ام اس روز 59

گل را یک روز ، تو را هر روز ، گل را تا وقت پژمردن ، تو را تا وقت مردن ، دوستت دارم.

بوسه تنها تصادفی است کخ خسارتی ندارد "تقدیم تو باید"

یک روز رسد خوشی به اندازه کوه ، یک روز رسد غمت به اندازه دشت ، افسانه زندگی چنین است مهربانم ، در سایه کوه باید از دشت گذشت

بند شلوارتم رفیق ولم کنی آبرتو می برم. جدیدترین SMS تهدید آمیز

اسمتو نوشتم رو سیگار تا بسوزه وقتی که تموم شد منم فراموشت کنم ولی نمی دونستم با هر پک زدن به سیگار اسمت میره تو نفسم

 

بازی فوتبال
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ