لاچین سیر

اس ام اس روز 69

اس ام اس تا باهات خداحافظی کنم

خلاصه بدی خوبی دیدی مارو ببخش

دارم میرم کره ماه تا همیشه دورت بگردم

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد