لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

بازی آنلاین

فروش خودرو

املاک ویترین

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ایده ها در بیرون زمان قرار دارند و در نتیجه ابدی هستند. شوپنهاور
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد . فردوسی خردمند
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
روزنامه باید خبرگزار باشد نه خبرساز ، حقیقت و مای? سرگرمی واقعی چندان زیاد است که نیازی به خیال پردازی و دروغسازی نیست و نشر خبر دروغ خیانت به حقیقت است . سایمونز
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچه که باید بیشترین علاقه را در ما به وجود آورد این نیست که آیا تفسیر ما از جهان، حقیقی است یا دروغین ، بلکه این است که آیا این تفسیر، خواست قدرت را برای نیرومندی و کنترل جهان پرورش می دهد ، یا هرج و مرج و ناتوانی را . فردریش نیچه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهمترین چیز بعد از حل کردن یک مسئله یافتن اندکی طنز در آن است .  فرنک آکلارک
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دو گوش داریم ویک زبان ، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم. دیوژن
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . ارد بزرگ
 
 
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي