لاچین سیر
بچه های آسمان
فوتبال ورزشی

اس ام اس جالب 98

گرگه میره خونه شنگول و منگول میگهم منم منم  مادر.تو..نم، شنگول میگه اگه راست میگی بگو ما خوشه چندیم؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یک سوال به سوال های اول قبر اضافه شد :
در کدام خوشه عدالت قرار داشتی !؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پزشکان اصطلاحاتی دارند
 که ما نمی فهمیم
ما درد هایی داریم که آنها نمی فهمند
نفهمی بد دردی است
خوش به حال دامپزشکان
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تا حالا شده فک کنی که اگه
عمر نوح
صبر ایوب
خشم بروسلی
هیکل آرنولد
مغز انیشتین
جذبه ی هیتلر
پول بیل گیتس
و تبحر من در سرکار گذاشتن
رو داشتی چی می شد ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دعای خیر جدید  :
 الهی خوشه یکی بشی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ثوابت باشد ای در خوشه ی یک
اگر رحمی کنی بر خوشه ی سه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بنی آدم از یك ریشه اند /كه در خوشه بندی زیك خوشه اند
چوفرمی برآرند ز آمار/ دیگر فرمها نیاید به كار
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوشاخویشی که اندرخوشه باشد خوراکش قد آقا موشه باشد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
غضنفر میره خواستگاری بهش میگن چیكاره ای؟
میگه والله بیكارم ولی تو خوشه یک جا دارم
 
 
بازی فوتبال
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ