لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

یار مهربان

یار مهربان

شاعری گفت  کتاب

هست  یاری مهربان

ساکت و خاموش

اما،خوش بیان

 

قصه ها دارد کتاب

قصه های ماندگار

پندها دارد کتاب

از گذشته یادگار

 

یار تنهاییِّ ما

هست یاری مهربان

حرف ها دارد ولی

ساکت است و بی زبان

منبع:ترانه های کودکان

 

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي