تبلیغات

تبلیغات

بهترین کاریکاتور سال

مجموعه : کاریکاتور
بهترین کاریکاتور سال
کودک یهودی : پدر من به من گفته شما شرور ، تروریست و حیوان صفت هستید .
کودک فلسطینی : ولی پدر من چیزی بهم نگفته ، آخه پدر تو اون رو کشته .
 
 
 

تبلیغات