لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

بزآوایی

مجموعه : پزشکی و سلامت

به شکستگی خاص آواهای کلامی که صدای آن مانند بع بع بزغاله شود بُزآوایی گفته می شود. بزآوایی نوعی بیماری است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

فروش خودرو

loading...