لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

جوابهای منطقی برای قبول نشدن در کنکور

مجموعه : گوناگون
جوابهای منطقی برای قبول نشدن در کنکور
غصه نخور اگر توی کنکور قبول نشدی
اگر داوطلبی در کنکور پذیرفته نشد ، هیچ تقصیری متوجه او نیست
چرا که سال فقط 365 روز دارد در حالیکه . . .
1 – در سال ، 52 جمعه داریم و میدانید جمعه ها فقط برای استراحت است. به این ترتیب 313
روز می ماند.
2 – حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است و چون هوا گرم
 است مطالعه دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین 263
 روز دیگر ، باقی می ماند.
  در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا 122 روز
میشود. بنابراین 141 روز باقی می ماند
  اما سلامتی جسم و روح ، روزانه یک ساعت تفریح را می طلبد که
جمعا 15 روز میشود. پس 126 روز باقی می ماند
 طبیعتا دو ساعت در روز برای خوردن غذا اعم از صبحانه ، نهار و شام
لازم است که در کل 30 روز میشود. پس 96 روز دیگر باقیست
 یک ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی با دیگران
و البته پشتیبان ضروری است. چرا که انسان موجودی است اجتماعی
 و این خود 15 روز از کل سال است. بنابراین 81 روز از سال باقی
می ماند
 روزهای امتحان دست کم 45 روز از سال را به خود اختصاص میدهد و
نظر به حجم بالای درس ها و خستگی ناشی از امتحان ، 36 روز دیگر
باقی می ماند
 تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف که دست کم 30 روز در سال است.
مگر میتوان در این اعیاد وقت را به مطالعه گذراند؟ پس 6 روز باقیست
 در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی می
ماند
 سینما رفتن و سایر امور شخصی هم لااقل دو روز از سال را در
برمیگیرد پس فقط یک روز دیگر باقیست
  یک روز باقیمانده همان روز تولد شماست ، چگونه میتوان در آن روز
بخصوص درس خواند
پس یک داوطلب نرمال (!) نمی تواند امیدی برای قبولی در دانشگاه
داشته باشد
 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي