تبلیغات

تبلیغات

تصویری از علی دایی در فروشگاه ورزشی اش

تصویری از علی دایی در فروشگاه ورزشی اش

عکسی از علی دایی در فروشگاه ورزشی اش در منیریه

 

 اگر این روزها سری به منیریه بزنید صد در صد علی دایی را می بینید! او در روزهای خارج از فوتبال وقت بیشتری برای سر زدن به فروشگاه های ورزشی اش در منیریه دارد:

 

تصویری از علی دایی در فروشگاه ورزشی اش

جام جم

 

 

تبلیغات