سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

امیدوارم از سفر به جنوب لهستان لذت ببرید. هر کشوری زیبایی، مناظر و چشم اندازهای خاص خود را دارد، مناظری که در قاب تصویر، جلوه‌ای چند برابر یافته و آتش اشتیاق مشاهده‌شان از نزدیک را، شعله‌ورتر می‌کنند. این  ویژگی در عکس‌های جذابی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، مشهود است. 

 

 

تصاویری از کوهستان جادویی لهستان

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

 

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

 
آزادی

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

بهار در تَترا

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

 ویه‌کی استاپولسکی، Wielki Staw polski

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  Morskie Oko، مورسکه اوکو

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  تَترای جادویی

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  صبحی دل‌انگیز در مورسکه اوکو

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  سرد و گرم

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  Lapszanka

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

 Milk

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  Sokolica

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  غروب در تَترا

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  گِوونت و کاسپرویی ویِرخ، Giewont and Kasprovy Wierch

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

منظره‌ای از کوهستان تَترا از پینینه

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  دولینا، Dolina

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

  Krywan

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر

شعاع‌های طلایی

 

سفری دل انگیز در کوهستان جادویی لهستان + تصاویر