لاچین سیر

گاوی گه از کرگدن هم بزرگ تر است (عکس)

گاوی گه از کرگدن هم بزرگ تر است (عکس)

 

این گاو انگلیسی با 2 تن وزن از یک کرگدن نر هم بزرگتر است. این گاو متعلق به یک کشاورز انگلیسی است.

 

گاوی گه از کرگدن هم بزرگ تر است (عکس)

گاو غول پیکر  

گاوی گه از کرگدن هم بزرگ تر است (عکس)