تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از مرداب استیل در آستارا

تصاویر دیدنی از مرداب استیل در آستارا

 

در سالهای اخیر به دلیل پیدایش این جاده از مرغان مهاجراثرچندانی نیست . وسعت این استخر۱۳۸ هكتار وعمق متوسط آن یك متر است . ذخیره آبی آن ۵/۱ میلیون متر مكعب است وتنها منبع آب تامین كننده ۴۰۰ هكتار شالیزار است . در این محل درختان توسكا در برخی از مناطق كم آب تر روییده بود كه به خاطر پوسیدگی بر سطح آب به حالت شناور باقی مانده وشبه جزیره های كوچكی را تشكیل داده و منظره بدیعی را پدید آورده اند.

 

تصاویر دیدنی از مرداب استیل در آستارا  

مرداب استیل  

تصاویر دیدنی از مرداب استیل در آستارا  

آستارا  

تصاویر دیدنی از مرداب استیل در آستارا  

مرداب استیل در آستارا  

تصاویر دیدنی از مرداب استیل در آستارا  

عکس های مرداب استیل در آستارا  

تصاویر دیدنی از مرداب استیل در آستارا  

 

 

منبع : گردشگری در ایران 

 

تبلیغات