تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

آبشار و جنگل کبودوال در ۵ کیلومتری جنوب علی آباد کتول استان گلستان قرار دارد و همواره موردتوجه گردشگران بوده است. کبودوال تنها مجموعه آبشار تمام خزه‌ای جهان است.

آبشار در دره‌ای نسبتا عمیق و بسیار زیبا و در جنگل انبوه و دیدنی کبود وال واقع شده است.

آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

 

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

عکس های دیدنی از آبشار و جنگل کبودوال

 

منبع : irinn.ir

 

مطالب مرتبط :

 

 

تبلیغات