کشف یک فسیل 20 میلیون سالی در ایران + تصاویر

مجموعه : علمی
کشف یک فسیل 20 میلیون سالی در ایران + تصاویر

کشف یک فسیل 20 میلیون سال در شهرستان کبود

 

فسیل گاو آبی در جریان بهره‌برداری از معدنی در جوار شهر شیرین سو شهرستان کبودرآهنگ در ۲۰۰ متری شهر و پشت تالاب شیرین سو یافت شده است.

 

کشف یک فسیل 20 میلیون سالی در ایران + تصاویر

کشف یک فسیل 20 میلیون سالی در ایران + تصاویر

کشف یک فسیل 20 میلیون سالی در ایران + تصاویر

کشف یک فسیل 20 میلیون سالی در ایران + تصاویر

کشف یک فسیل 20 میلیون سالی در ایران + تصاویر