سرانجام کوسه ای که لقمه بزرگ تر از دهان برداشت

مجموعه : مجله خبری
سرانجام کوسه ای که لقمه بزرگ تر از دهان برداشت

 

کوسه ای که لقمه ای بزرگ تر از دهانش برداشت به مرگ دچار شد . تلاش یک کوسه برای بلعیدن لاک پشت دریایی بزرگ به مرگ او منجر شد.

 

مردم منطقه روستايي “اودونو”با یک پدیده عجیب در ساحل دریا روبروشدند. این پدیده عجیب لاشه یک کوسه عطیم الجثه بود که امواج دریا آن را نزدیک ساحل آورده بود. نکته عجیب درباره لاشه این کوشه لاک پشتی بود که میان آرواره‌های او قرار داشت.

 

به نظر می‌رسد این کوسه تلاش کرده است این لاک پشت دریایی بزرگ را ببلعد اما لقمه آنقدر بزرگ و سخت بوده که از دهان او پایین نرفته و همانجا گیرکرده است. کوسه نه توانسته او را قورت بدهد و نه بیرون بیاندازد و همین باعث مرگش شده است. 

 

سرانجام کوسه ای که لقمه بزرگ تر از دهان برداشت

 

کوسه

 

سرانجام کوسه ای که لقمه بزرگ تر از دهان برداشت

 

مرگ کوسه پس از بلعیدن لاک پشت

 

سرانجام کوسه ای که لقمه بزرگ تر از دهان برداشت

 

منبع : مجله تکناز