لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

کدام یک شکل درست تاس است؟ (معما تصویری)

کدام یک شکل درست تاس است؟ (معما تصویری)

با استفاده از هوش خود این معمای تصویری را حل کنید. با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟

 

کدام یک شکل درست تاس است؟ (معما تصویری)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ درست معمای تصویری شکل درست تاس را پیدا کنید!

شماره 3

 

منبع : آی هوش

 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي