تبلیغات

تبلیغات

شهر گراس پایتخت عطر جهان + عکس

شهر گراس پایتخت عطر جهان + عکس

دشت‌های گل در اطراف این شهر تا مایل‌ها ادامه دارد و در آن انواع کارخانه‌های تولید عطر وجود دارد. شهر «گراس» در استان «پرووانس» در جنوب فرانسه به پایتخت عطرها در جهان معروفیت پیدا کرده است.

 

شهر گراس پایتخت عطر جهان + عکس

 

تبلیغات