تبلیغات

تبلیغات

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

این منطقه که توسط کوه‌های هیمالیا محصور شده، مناظر بسیار زیبایی دارد که توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. صخره‌های بزرگ سنگی در برزوهوم نشان می‌دهد که قدمت این منطقه به «دوران نوسنگی» در عصر حجر می‌رسد.

«برزوهوم» نام مکانی تاریخی در کشمیر است که به لحاظ باستان‌شناسی اهمیت زیادی دارد و در شمال غرب باغ معروف «شالیمار» قرار دارد.

این منطقه که توسط کوه‌های هیمالیا محصور شده، مناظر بسیار زیبایی دارد که توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. صخره‌های بزرگ سنگی در برزوهوم نشان می‌دهد که قدمت این منطقه به «دوران نوسنگی» در عصر حجر می‌رسد.

دوران نوسنگی بخشی از عصر حجر بود که مردم شروع به استفاده از تکنیک جدید ساخت ابزار برای پرداخت سنگ‌ها کردند.  خانه‌های باستانی در این مکان که غار مانند هستند 2000 سال پیش از میلاد ساخته شده و بالاتر از سطح زمین می‌باشند.

در عملیات حفاری که در این مکان به مدت 6 سال(1961 تا 1968)  انجام شد، 10 اسکلت انسان یافت شد که مربوط به دوران نوسنگی می‌باشند. در حال حاضر این مکان تاریخی تحت حفاظت سازمان باستان‌شناسی هند است.

 

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

 «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

  «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

 «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

 «برزوهوم» مکانی به قدمت «عصر حجر»

مکانی به قدمت عصر حجر در کشمیر +تصاویر

 

 

تبلیغات