تبلیغات

تبلیغات

حق بیمه ساختمانی تقسیط شد

مجموعه : گوناگون
مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: پرداخت حق‌بیمه ساختمانی به منظور حمایت از مالکان به صورت تقسیط، توسط سازمان تأمین‌اجتماعی امکان‌پذیر شد.

مهرداد قریب با اعلام این خبر، اظهار داشت: مالکینی که با مراجعه به شهرداری‌ها تقاضای صدور پروانه ساختمانی می‌کنند و به علت عدم تمکن مالی توان پرداخت حق‌بیمه ساختمانی سهم کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبسال 86 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون یادشده را به صورت یکجا نداشته باشند، درصورت ارائه درخواست کتبی و ارائه تضامین لازم می‌توانند نسبت به تقسیط آن اقدام کنند.

وی افزود: طبق قانون، صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه ساختمانی و صدور گواهی عدم بدهی از سوی واحدهای اجرایی است. درصورتی‌که حق‌بیمه متعلقه تقسیط شده باشد واحدهای اجرایی به هنگام صدور گواهی ساختمانی در ذیل گواهی به شهرداری اعلام می‌کنند که گواهی صادره صرفاً برای صدور پروانه ساخت بوده و دریافت پایان‌کار منوط به ارائه گواهی عدم بدهی از سوی شعبه ذی‌ربط تأمین‌اجتماعی خواهد بود.

مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: درصورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر وصول حق‌بیمه مربوطه وفق ماده 50 قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام می‌پذیرد.

 
مهر

تبلیغات