تبلیغات

تبلیغات

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

یک هنرمند سعی کرده بر اساس این نظریه چهره انسان ها را بر اساس انواع حیوانات بازسازی کند. تعدادی از آثار وی را در ادامه مشاهده میکنید.

به گزارش تکناز : یک نظریه وجود دارد که انسان حاصل تکامل جانوران است. شاید اجدادشما در میلیون ها سال قبل یک عقاب یا یک شیر بوده باشد.شاید به همین سبب است که چهره هر انسانی را میتوان به نوعی حیوان شباهت داد.

 

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویرنظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

 

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

نظریه انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

 

 

تبلیغات