تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری که ر قسمت پایین می بینید تصاویری از پرنگانی است که در جزیره نخیلو در استان بوشهر از مناطق حفاظت شده محیط زیست می‌باشد هانطور که دیده می شوند می بینید که چگونه هنگام بیرون آمدن این جوجه ها مادران چگونه از آنها مراقبت مبکنند به گزارش تکنار این محل به بهشت پرندگان معروف است زیرا از نظر امکانات و همه چی عالی است و به راحتی زندگی می کنند.

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

تصاویری از بهشت پرندگان دریایی در ایران

 

 

تبلیغات