تبلیغات

تبلیغات

آلودگی هوا احتمال زایمان پیش از موعد را در زنان باردار افزایش می دهد

مجموعه : بهداشت زنان
دكتر سی هانسن از دانشگاه كویینزلند و دستیارانش در این زمینه 28 هزار و 200 تولد را در شهر بریسبین در یك دوره از اول ژولای 2000 تا 30 ژوئن 2003 مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. نتایج بررسی ها نشان داد كه قرار گرفتن در معرض آلاینده های هوا به ویژه در سه ماهه اول بارداری تا 15 درصد احتمال زایمان پیش از موعد را افزایش می دهد.
به علاوه گاز ازن می تواند این احتمال را تا 26 درصد افزایش دهد.


تبلیغات