عکس ناب از پسر و نوه ناصرالدین شاه!!

مجموعه : تاریخ ایران
عکس ناب از پسر و نوه ناصرالدین شاه!!

تصویری ناب از ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه و حاكم وقت اصفهان همراه پسرش

 

 
عکس ناب از پسر و نوه ناصرالدین شاه!!
 
 
 
 

بهترین تاریخ ایران

بیشتر بخوانید
a